Akademia Mądrego Życia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start O Akademii Jak dołączyć do Akademii

Jak dołączyć do Akademii?

Email Drukuj PDF

Pierwszy poziom zaangażowania to życzliwe zainteresowanie naszymi działaniami.
Takie osoby zapraszamy na nasze spotkania, wykłady, warsztaty, do naszych blogów i do dyskusji w grupie sens i rozmów na czacie.

Drugi poziom zaangażowania to zostanie członkiem wspierającym AMŻ. To wiąże się z oficjalną deklaracją poparcia misji i celów jakie mamy zapisane w statucie Stowarzyszenia i opłacaniem składki członkowskiej.
Członkowie AMŻ mogą korzystać ze zniżek w naszych kursach, doskonalić umiejętności w  Klubach Sukcesu, mogą też korzystać z indywidualnego wsparcia w realizacji własnych celów (coaching) na odrębnie ustalanych zasadach.

Trzeci poziom zaangażowania to członkowie zwyczajni.
Zgodnie ze statutem mają oni prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu i prawa wyborcze (mogą wybierać i być wybierani do władz Akademii) - innymi słowy mają rzeczywisty, realny wpływ na kierunek działań AMŻ, uczestniczą w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących Stowarzyszenia.

Poza tymi przywilejami przysługują im takie same uprawnienia jak członkom wspierającym.
Żeby zostać członkiem zwyczajnym trzeba mieć ukończony jeden z kursów systemu TeTa i opłacić jednorazową składkę wpisową. W kolejnych latach członkowie zwyczajni płacą takie same składki jak członkowie wspierający.

Czwarty poziom zaangażowania to członkowie zwyczajni, którzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za kierowanie Stowarzyszeniem - wybierani przez Walne Zgromadzenie członkowie Rady Liderów i Komisji Rewizyjnej.

 

Jak zostać członkiem AMŻ

Email Drukuj PDF

Aby zostać członkiem wspierającym AMŻ należy:

Składka dla członków wspierających w roku 2010 została ustalona w wysokości 100 zł na rok płatna jednorazowo. Składka obejmuje okres 12 miesięcy licząc od miesiąca wpłaty.

Aby zostać członkiem zwyczajnym AMŻ należy:

Składka wpisowa dla nowych członków zwyczajnych w roku 2010 została ustalona w wysokości 500 zł na rok - płatna jednorazowo. Składka obejmuje okres 12 miesięcy licząc od miesiąca wpłaty.

Numer konta na który należy wpłacić składkę:

Idea Bank
94 1950 0001 2006 0005 1799 0002

 Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Adres do korespondencji:
ul. Sportowa 4
98-161 Zapolice
email: a-m-z@wp.pl
tel: 605 826 175

nr konta Stowarzyszenia:
Idea Bank
94 1950 0001 2006 0005 1799 0002

KRS: 000024225
NIP: 7251933589
Regon: 100 105 598

Polecane pozycje literackie

"Drogi do wolności" - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Niwińskiego

Przedstawiam, wydaną w czerwcu 2013 roku, książkę będącą wspólnym dziełem członków naszej Akademii.

"Drogi do wolności"

Więcej …
 
Książki przeczytane w pociągu...

Długa podróż pociągiem jest dla mnie okazją do czytania. A, że ostatnio trochę jeździłam, to wpadły mi w ręce różne książki. Opiszę dziś dwie  z nich.

Pierwsza to "Alicja" Jacka Piekary.
Książeczka niewielka rozmiarem a wielka treścią. W atmosferze tajemniczości poznajemy tytułową 14-stoletnią Alicję i pewnego pisarza scenariuszy.
Alicja zadaje pytania, on odpowiada. Bardzo celne są to pytania i bardzo bezpośrednie.
A, że trafiają do człowieka - myśliciela, odpowiedzi na nie są równie ciekawe.

Więcej …