Szkolenia TSR – wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja

6 stycznia, 2024

W dzisiejszym świecie, gdzie coraz więcej osób poszukuje pomocy psychologicznej, tsr szkolenia stają się niezwykle istotne. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) to podejście, które koncentruje się na wykorzystaniu zasobów klienta oraz na współpracy z nim w celu osiągnięcia pożądanych zmian. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są szkolenia TSR, jakie rodzaje szkoleń są dostępne, jak się do nich przygotować oraz jak przebiega proces szkolenia. Zapraszamy do lektury!

Czym są szkolenia TSR?

Szkolenia TSR to kursy i warsztaty, które mają na celu nauczenie uczestników podejścia terapeutycznego opartego na terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). TSR to metoda, która koncentruje się na wykorzystaniu zasobów klienta oraz na współpracy z nim w celu osiągnięcia pożądanych zmian. Szkolenia TSR mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego stosowania tej metody w praktyce zawodowej.

Podstawowe założenia metody TSR

Założenia TSR opierają się na kilku kluczowych koncepcjach. Po pierwsze, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach zakłada, że każdy klient posiada zasoby i umiejętności, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia pożądanych zmian. Po drugie, TSR koncentruje się na przyszłości, a nie na przeszłości klienta, co pozwala na skupienie się na możliwościach i rozwiązaniach, a nie na problemach. Po trzecie, założenia terapii skoncentrowanej zakładają, że małe zmiany mogą prowadzić do dużych przekształceń w życiu klienta. W praktyce terapeutycznej, te założenia wpływają na sposób prowadzenia terapii, skupiając się na współpracy z klientem i wykorzystaniu jego zasobów.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach: model i techniki

Model terapii skoncentrowanej opiera się na współpracy terapeuty z klientem w celu zidentyfikowania celów terapii, a następnie na opracowaniu strategii, które pozwolą na osiągnięcie tych celów. W ramach tego modelu stosowane są różne techniki terapeutyczne TSR, takie jak pytania o wyjątki, skalowanie, pytania o przyszłość czy konstruowanie komplementów. Techniki TSR mają na celu skupienie się na rozwiązaniach, a nie na problemach, oraz na wykorzystaniu zasobów klienta do osiągnięcia pożądanych zmian.

Zastosowanie TSR w praktyce: praca z młodzieżą i przeciwdziałanie przemocy

Praca metodą TSR może być stosowana w różnych kontekstach, w tym w pracy z młodzieżą. Praca z młodzieżą metodą TSR może obejmować wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, problemy w relacjach z rówieśnikami czy kwestiami związanymi z przemocą. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach może pomóc młodzieży w identyfikacji swoich zasobów i umiejętności, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia pożądanych zmian. Ponadto, TSR może odgrywać ważną rolę w przeciwdziałaniu przemocy, pomagając osobom dotkniętym przemocą w odnalezieniu rozwiązań i wsparcia w procesie zmiany swojej sytuacji.

Rodzaje szkoleń TSR

W katalogu szkoleń TSR można znaleźć różne rodzaje kursów, które odpowiadają na potrzeby osób zainteresowanych terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach. Wśród nich znajdują się kursy podstawowe, szkolenia certyfikacyjne oraz otwarte szkolenia terapeutyczne i szkolenia na zamówienie. Każdy z tych rodzajów szkoleń ma swoje cele i adresatów.

Kurs podstawowy terapia skoncentrowana: co otrzymasz po szkoleniu?

Kurs podstawowy terapia skoncentrowana to szkolenie, które wprowadza uczestników w podstawowe założenia i techniki TSR. Po ukończeniu szkolenia podstawowego, uczestnicy będą potrafili zastosować metody TSR w praktyce terapeutycznej, takie jak pytania o wyjątki, skalowanie czy konstruowanie komplementów. Ponadto, uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do współpracy z klientami w oparciu o ich zasoby i cele. W efekcie, otrzymasz po szkoleniu solidne podstawy do dalszego rozwoju zawodowego w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Szkolenia certyfikacji: jak zostać certyfikowanym terapeutą TSR?

Szkolenia certyfikacji to kursy, które pozwalają na zdobycie tytułu certyfikowanego terapeuty TSR. Program certyfikacji obejmuje szereg warsztatów i superwizji, które mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiadanie certyfikacji TSR świadczy o wysokim poziomie kompetencji zawodowych, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów i lepszych wyników terapeutycznych.

Otwarte szkolenia terapeutyczne i szkolenia na zamówienie: dla kogo są przeznaczone?

Otwarte szkolenia terapeutyczne oraz szkolenia na zamówienie to propozycje dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ale niekoniecznie dążą do zdobycia certyfikacji. Adresaci szkolenia to zarówno osoby już pracujące w zawodzie terapeuty, jak i te, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach. Otwarte szkolenia terapeutyczne mogą obejmować różne tematy, takie jak praca z młodzieżą, przeciwdziałanie przemocy czy radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi. Szkolenia na zamówienie natomiast są dostosowywane do indywidualnych potrzeb grupy uczestników, co pozwala na skupienie się na konkretnych zagadnieniach i problemach.

Przygotowanie do szkolenia TSR

Przed rozpoczęciem psr/tsr kursu, warto zapoznać się z programem kursu oraz sprawdzić, jakie są wymagania wstępne. W tym celu, uczestnicy powinni ukończyć niezbędne szkolenia oraz wziąć udział w spotkaniu wstępnym. Warto również zastanowić się, czy szkolenie TSR jest odpowiednie dla nas, czyli czy jesteśmy osobami zainteresowanymi terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Jakie są potrzebne szkolenia przed rozpoczęciem kursu TSR?

Przed przystąpieniem do psr/tsr kursu, uczestnicy mogą być zobowiązani do ukończenia potrzebnych szkoleń związanych z podstawami psychologii, terapii czy pracy z klientem. Wymagane szkolenia mogą obejmować:

 • Podstawy psychologii i psychoterapii
 • Techniki komunikacji interpersonalnej
 • Podstawy pracy z klientem w terapii

Znaczenie i cel tych szkoleń polega na przygotowaniu uczestników do efektywnego wykorzystania technik TSR w praktyce terapeutycznej oraz na zrozumieniu podstawowych założeń tej metody.

Spotkanie wstępne: czego można się spodziewać?

Przed rozpoczęciem psr/tsr kursu, uczestnicy mogą być zaproszeni na spotkanie wstępne. Spotkanie to ma na celu przedstawienie programu kursu, omówienie wymagań wstępnych oraz poznanie innych uczestników szkolenia. Podczas spotkania wstępnego uczestnicy mogą również dowiedzieć się więcej o metodzie TSR, jej zastosowaniach oraz oczekiwaniach wobec uczestników kursu.

Adresaci szkolenia: kto powinien wziąć udział w szkoleniu TSR?

Osoby zainteresowane terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach to główni adresaci szkoleń TSR. Szkolenia te są przeznaczone dla:

 • Psychologów
 • Psychoterapeutów
 • Pedagogów
 • Pracowników socjalnych
 • Nauczycieli

Osoby te powinny uczestniczyć w szkoleniu TSR, ponieważ metoda ta może być wykorzystana w ich pracy zawodowej, pomagając klientom w osiągnięciu pożądanych zmian i rozwiązaniu problemów. Ponadto, uczestnictwo w szkoleniu TSR może przyczynić się do rozwoju zawodowego i poszerzenia wiedzy na temat nowoczesnych technik terapeutycznych.

Przebieg szkolenia TSR

Szkolenie i jego przebieg w przypadku TSR może różnić się w zależności od organizatora oraz poziomu zaawansowania uczestników. Niemniej jednak, istnieje kilka kluczowych elementów, które są wspólne dla większości szkoleń z tej metody. W tym rozdziale omówimy typowy przebieg szkolenia TSR oraz techniki stosowane podczas zajęć.

Co się dzieje podczas szkolenia: techniki terapeutyczne TSR

Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne techniki pracy związane z terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach. Niektóre z nich to:

 • Formułowanie celów terapeutycznych
 • Pytania skalujące
 • Pytania o wyjątki
 • Pytania o przyszłość
 • Pytania o zasoby

Te techniki są stosowane w praktyce terapeutycznej w celu pomocy klientom w identyfikacji swoich celów, zasobów oraz możliwości zmiany. Uczestnicy szkolenia uczą się, jak stosować te techniki w różnych sytuacjach oraz jak dostosować je do indywidualnych potrzeb klientów.

Realizacja celów klienta: praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia

Szkolenie TSR ma na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności praktycznych uczestników, które pozwolą im efektywnie wspierać klientów w realizacji celów. Przykłady praktycznych umiejętności nabytych podczas szkolenia to:

 • Umiejętność formułowania celów terapeutycznych z klientem
 • Stosowanie pytań skalujących w celu oceny postępów klienta
 • Wykorzystanie pytań o wyjątki do identyfikacji sytuacji, w których problem nie występuje
 • Stosowanie pytań o przyszłość w celu motywowania klienta do zmiany
 • Wykorzystanie pytań o zasoby w celu wzmacniania poczucia kompetencji klienta

Uczestnicy szkolenia uczą się, jak stosować te umiejętności w praktyce, co pozwala im na skuteczniejszą pomoc klientom w osiągnięciu pożądanych zmian.

Zakończenie szkolenia: co dalej?

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Następnie mogą oni kontynuować swoją edukację, uczestnicząc w kolejnych szkoleniach, warsztatach czy konferencjach poświęconych tej metodzie. Ponadto, po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą rozpocząć stosowanie technik TSR w swojej praktyce zawodowej, co pozwoli im na jeszcze skuteczniejszą pomoc klientom w osiągnięciu pożądanych zmian.

Podsumowując, szkolenia TSR to doskonała okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą na skuteczniejszą pomoc klientom w osiągnięciu pożądanych zmian. Uczestnicy szkoleń mają możliwość kontynuowania swojej edukacji oraz stosowania technik TSR w praktyce zawodowej, co przyczynia się do jeszcze lepszych efektów terapeutycznych.

Polecane: