Emocje mogą pomagać lub przeszkadzać w podejmowaniu...