Jak być asertywnym różnych sytuacjach?

Redakcja

8 stycznia, 2024
Asertywność to normalny, pozytywny sposób wyrażania siebie i swoich potrzeb przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych osób. Jest to cecha, którą w pewnym stopniu posiada większość ludzi, choć bardziej pomocne może być skupienie się na jej poprawie, jeśli często czujesz się pomijany, uciszany lub spychany na bok. Asertywność polega na znalezieniu równowagi pomiędzy okazywaniem szacunku a szczerym mówieniem o tym, czego się chce, potrzebuje lub czego nie chce się zrobić. Chodzi o to, by szanować siebie i innych oraz być szczerym w tym, czego się chce i potrzebuje.

Jak być asertywnym w stosunkach międzyludzkich

Bycie asertywnym polega na wyrażaniu siebie, swoich pragnień i potrzeb w danej sytuacji. Asertywność różni się od pasywnej agresji i egoizmu. Wiele osób błędnie zakłada, że asertywność to bycie natarczywym i wymagającym. W rzeczywistości chodzi o to, by być szczerym i otwartym w rozmowach z innymi na temat swoich pragnień i uczuć. Asertywność to pozytywny sposób interakcji z innymi, który może pomóc Ci uzyskać to, czego potrzebujesz, kiedy jesteś w sytuacji, w której w przeciwnym razie mógłbyś czuć się niekomfortowo. W asertywności nie chodzi tylko o to, co się mówi, ale także o to, jak się to mówi. Można powiedzieć coś asertywnie niezależnie od tego, jaka jest tego treść. Można też zrobić coś asertywnie, nie wypowiadając ani słowa.

Jak być asertywnym w pracy

Bycie asertywnym to umiejętność, którą trzeba ćwiczyć, podobnie jak przemawianie publiczne. Aby być bardziej asertywnym w pracy, zacznij od przyznania się, że w przeszłości mogłeś być bierny. Mogłeś być krytykowany za bycie zbyt agresywnym lub za brak odpowiedzialności za swoje działania. Następnym krokiem jest rozpoczęcie obserwacji zachowań asertywnych osób z Twojego otoczenia. Zwróć uwagę na ich mowę ciała i sposób, w jaki się zachowują.

Jak być asertywnym wobec bliskich osób

Bycie asertywnym to umiejętność, która wymaga praktyki i cierpliwości. Im więcej będziesz próbował i stosował poniższe wskazówki, tym łatwiej będzie Ci to przychodziło. Ważne jest też, by pamiętać, że asertywność nie polega na bezbłędnej komunikacji, ale na rozpoznawaniu, kiedy czegoś potrzebujemy i proszeniu o to. Jednym ze sposobów, by stać się lepszym w asertywności, jest ćwiczenie jej w codziennych sytuacjach. Na przykład, jeśli organizujesz przyjęcie w swoim domu, możesz spróbować być asertywny, upewniając się, że jasno komunikujesz się z gośćmi, o której godzinie odbędzie się przyjęcie, kto będzie za co odpowiedzialny itd.

Jak być asertywnym w trudnych sytuacjach

Bycie asertywnym to świetny sposób na zwiększenie pewności siebie i umiejętności komunikacyjnych, który może pomóc w osiągnięciu celów i zdobyciu tego, czego się w życiu pragnie. Zachowanie asertywne to celowa próba wyrażenia siebie w sposób niezagrażający innym i jednoczesne okazanie szacunku innym. Asertywność różni się od pasywności czy agresji. Zachowanie asertywne polega na braniu pod uwagę uczuć innych i wyrażaniu siebie w sposób niezagrażający innym, ale także na bronieniu własnych praw.

Polecane: